Computer

Operating System

posted on 29 Jan 2006 20:05 by keztudio in Computer

สวัสดีครับหมู่นี่ผมแปลก ขยันอัปบลอคบ่อยขื้น...เอ...หรือว่าความรู้สึกของคนก่อนจะจากเพื่อนๆไปนานแสนนาน (หนื่งเดือนเอ๊ง) แหะๆ อาทิตย์หน้าผมก็ไปเรียนการทหารล่ะเน้อ...

เอาล่ะครับ...พล่ามไร้สาระมานานวันนี้ผมขอเสนอ...ระบบปฏิบัติการ หรือว่า Operating System ชึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกย่อๆสั้นๆว่า OS

OS เป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง เรี่มทำงานตั้งแต่เรี่มเปีดไฟเข้าเครื่อง หลังจากการตรวจสอบ hardware เสร็จจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ จนพร้อมที่จะรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน มีหน้าที่จัดระบบการทำงานต่างๆภายในเครื่องทั้ง hardware (ครุภัณฑ์) และ software (ละมุนภัณฑ์) ให้กันผู้ใช้งาน และ โปรแกรมเมอร์ (ผู้สร้างโปรแกรม) เพื่อรอรับการสั่งงานเรียกใช้โปรแกรมต่างๆให้ง่ายขื้น

เรามาดู OS ต่างๆกันครับ

Palm OS

มีจุดกำเนิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ที่มีความต้องการทรัพยากรต่ำ มีความสามารถไม่สูงนัก แต่มีความสะดวกใช้วานง่าย คล่องตัว สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องได้ มีโปรแกรมใช้งานแบบเบ็ดเสร็จในตัวและรองรับการ Plug In Module ต่างๆได้พอสมควร

DOS

มีจุดกำเนิดที่เครื่อง พีชี ยุคแรก ใช้ทรัพยากรเครื่องน้ิิอย รองรับการทำงานแบบ Single User & Single Processor สั่งงานใน Text Mode ด้วย Command Line มี Application Software (โปรแกรมสำเร็จรูป) ให้เลือกใช้ได้มากมาย เมื่อ OS เรี่มทำงานจะโหลด Kernel ที่อยู่ในแกนของ OS อยู่มี่ Boot Table Disk ได้แก่ไฟล์ MSDOS.SYS และ IO.SYS แล้วจึง Load COMMAND.COM เข้ามาเป็น Shell (ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ตีความหมายจากคำสั่งที่พิมพ์ให้เครื่องทำงาน)

Windows 3.1

ยังไม่ถือว่าเป็น OS ได้สมบูีรณ์นักเพราะยังเป็นเสมือน Shell ตัวหนึ่งของ DOS ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งานแบบ GUI (Graphic User Interface) ยังอาศัย Kernel ตัวเดีมของ DOS (MSDOS.SYS & IO.SYS) สังเกตได้เวลาบูทเครื่องจะเป็น ดอสก่อนจึงพิมพ์ Win เพื่อเรียก Shell Windows 3.1 มาทำงานเป็น GUI แทน DOS โดย Windows จะเพี่มความสามาถอื่นๆเข้าไปเช่น เปีดโปรแกรมหลายๆตัวในเวลาเดียวกันได้ และ ระบบเครือข่ายแบบ Workgroup เป็นต้น

Windows 95-98

เป็นการรวม DOS และ Windows ไว้ในขั้นตอนเดียวกัน เวลา Boot เครื่องจะออกมา้เป็น GUI เลย และ ไม่สามารถเปลี่ยน Shell ได้มีเพียง Shell เดียวตลอดการ (ในนี้การเปลี่ยน Shell ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ Background Screen, Icon การเปลี่ยน Shell ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรม NDOS.COM แทน COMMAND.COM หรือ เรียกโปรแกรม Win3.1 แทน DOS เป็นต้น) ทำให้เราไม่คุ้นว่าอะไรคือ Kernel และ อะไรคือ Shell

Windows NT-2000

เป็น OS ที่เกิดขื้นมาเพื่อตอบสนองตลาด Network (เครือข่ายองค์กร) และเป็น OS ที่สร้างขื้นมาเป็น GUI ตั้งแต่ต้น ดังนั้น การนำเอา Application เดีมๆบน DOS หรือโปรแกรมที่สั่งงาน Hardware โดยตรงมาใช้บน Windows ตระกูลนี้อาจไม่ยอมทำงานให้ แต่กาทำงานระบบ Multi Tasking และ Multi User สามารถใช้งานได้ดีกว่าตระกูล Windows 95-98 และควบคุม Process ของแต่ละโปรแกรมได้ดีขื้น

Windows CE

เป็น OS ขนาดเล็กหรือ Windows รุ่นย่อส่วนสำหรับใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้แต่ยังคงรูปลักษณ์บางส่วนของ Windows รุ่นใหญ่ เพื่อตอบสนองโปรแกรมและการใช้งานที่คุ้นเคยไว้ได้พอสมควร จึงเป็นที่นิยมใช้ในเครื่อง Pocket PC ที่สามารถถ่ายโอนงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ดีพอสมควร

Mac OS

เป็น OS ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกุล Macintosh ที่เป็น GUI ตั้งแต่กำเนิดสามารถทำงาน Graphic ได้ในช่วงเวลาที่เครื่อง IBM PC ยังเป็น Text Mode (DOS) ดังนั้น เครื่องตระกูลนี้ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มงานพิมพ์ตามโรงพิมพ์ต่างๆ

UNIX

เป็น OS ที่กำเนิดมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) ที่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก (Multi Users) ผู้ใช้แต่ละคนมีเพียงจอภาพและแป้นพิมพ์ (เรียกโดยรวมว่าTerminal) ทุก User ติดต่อผ่านเครือข่ายโดยใช้ CPU ร่วมกันทุก User ซึ่งแต่ละคนทำงานโปรแกรมของตนเองเป็น Process ย่ิอยๆอิสระจากกันได้หลายๆ Process. ระบบยูนิกส์เป็นการทำงานระบบ Multi Tasking โดย Mainframe อาจไม่มีจอภาพและ แป้นพิมพ์เลยก็ได้อาศัยการสั่งงานผ่าน Terminal ซึ่งที่เครื่อง Mainframe อาจมี CPU หลายตัว (Multi Processor) ช่วยกันทำงานได้ จะเห็นว่าจุดกำเนิดของยูนิกส์เป็นระบบใหญ่ มีผู้ใช้งานหลายคน การทำงานเป็นระบบเครือข่าย ดังนั้นจำต้องมีระบบความปลอดภัย และ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ User มาในระดับ OS ตั้งแต่กำเนิด ซึ่งต่างจาก DOS ที่เป็น Single User, Single Processor.

Solaris

เป็น OS ที่ใช้กับเครื่อง SUN เป็นระบบปฏิบัติการแบบ ยูนิกส์ สายพันธุ์หนื่งที่มีความนิยมใช้มากในเครือข่าย Internet พอสมควร และ ในปัจจบันมีรุ่นที่ใช้สำหรับเครื่องพีชี ตระกูล Intel ออกมาจำหน่ายเหมือนกัน

Firmware

เป็น OS ที่ใช้ใน Hardware เฉพาะงานมักจะเป็นเครื่องที่ทำมาสำเร็จรูปเช่น Router, Modem, Printer, Network CD Array เป็นต้น

เอาเท่านี้ก่อนครับ ยังไม่หมด คราวหน้าเจอกันเป็น Linux นะครับ ตอนนี้ขอฮุปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเรื่องเขียน...

สวัสดีครับ